Politikamız

  • Boyser; yasal mevzuatlar ve firmalarımızın belirlediği şartlar doğrultusunda, mutlu marka bağımlısı müşteriler oluşturmayı, hizmet kalitesini tüketicilerine yansıtmayı, tüm çalışanlarımızın katılımı ile sürekli iyileştirmeyi, hızlı ve esnek olmayı yeniliklere, öğrenmeye ve gelişmeye açık, ilk seferde doğru bir servis anlayışını, paydaşlarımızın beklentilerini en iyi şekilde karşılamayı amaçlamaktadır..
  • Bu amaca ulaşmak için, eğitim ve denetim faaliyetleri ile   sistemi sürekli geliştirmeyi benimsemiştir.