Pratik Bilgiler

Doğal Afetlerden
Korunma Yolları
Deprem, sel, yangın vb. doğal afetlerde meydana gelebilecek riskleri en aza indirmek için gerekli tüm dikkat ve özeni gösteriniz. Özellikle deprem sırasında devrilerek, düşerek ya da kayarak risk oluşturabilecek eşyaları sabitleyiniz.
Video